توسعه پایدار در جامعه مهدوی
33 بازدید
محل نشر: همایش اسلام و توسعه 1384 ارائه در اسفند 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی