صکوک سلف
36 بازدید
محل نشر: مجله اقتصاد اسلامی 1388 33 علمی پژوهشی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی