الگوی مصرف و توسعه پایدار
34 بازدید
محل نشر: همایش اصلاح الگوی مصرف 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی